Λεωφ. Βεΐκου 36, Γαλάτσι
217 0006600

Εκτίμηση ακινήτων Canopus Brokers

Εκτίμηση ακινήτων

Η εκτίμηση ενός ακινήτου

Εκτίμηση Ακινήτου είναι η διαδικασία υπολογισμού της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου περιουσιακού στοιχείου, π.χ. διαμέρισμα, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, μονοκατοικία, κατάστημα, γραφείο, κ.λπ., σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένη μεθοδολογία και μπορεί να γίνει μόνο από ειδικούς και έμπειρους εκτιμητές με σοβαρό νομικό και τεχνικό υπόβαθρο.

Ενδεικτικά, ορισμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός ακινήτου είναι : Τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα της αγοράς ακινήτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προς εκτίμηση ακινήτου, π.χ. επιφάνεια, ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομιμότητα, περιοχή, κατάσταση, ηλικία κ.λ.π.

Η εκτίμηση ενός ακινήτου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε συναλλαγή που περιλαμβάνει γη ή κτίσματα, π.χ. πώληση ή εκμίσθωση, για επίλυση δικαστικών διαφορών, για προσημείωση ή υποθήκη, για διεκδικήσεις αποζημιώσεων, για κληρονομικές υποθέσεις, για καθορισμό ή διαπραγμάτευση μισθωμάτων, κ.λ.π.

Τα βασικά δικαιολογητικά για τη σωστή εκτίμηση της αξίας του ακινήτου σας είναι : Τοπογραφικό Διάγραμμα ή/και διάγραμμα κάλυψης, τίτλοι του ακινήτου, οικοδομική άδεια και συνοδευτικά σχέδια (αν υπάρχει κτίσμα), βεβαιώσεις Κτηματολογίου.

Η εκτίμηση της αξίας και η σύνταξη της σχετικής έκθεσης γίνεται μετά τη διενέργεια αυτοψίας και συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, την σχετική έρευνα αγοράς, την εξέταση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών του ακίνητου και της περιοχής, την εξέταση της καταλληλότητας του ακινήτου για τον συγκεκριμένο σκοπό, την έρευνα για πιθανές μελλοντικές αλλαγές της περιοχής, π.χ. εξαιτίας έργων υποδομής, απαλλοτριώσεων, κ.λ.π., μελέτη στατικής επάρκειας του ακίνητου, εφόσον πρόκειται για κτίριο, κ.λ.π.

Αν θέλετε να μάθετε την πραγματική εμπορική αξία του ακινήτου σας, επικοινωνήστε μαζί μας και έμπειρος διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, γνώστης της αγοράς των ακινήτων, με σύγχρονες και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες, θα εκτιμήσει την αξία της περιουσίας σας για οποιονδήποτε σκοπό και χρήση.

Share it:

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρομαι για...

ΝΕΑΤα τελευταία νέα μας

Η ΕΤΑΙΡΙΑΣυνεργασίες